AH Budgetcoach

Uw financiën een puzzel? Samen lossen we hem op!


Werkwijze

Kennismakingsgesprek: in een vrijblijvend gesprek bespreken we uw huidige financiële situatie, hoe die is ontstaan, wat u verwacht van een budgetcoach en wat ik voor u kan doen. Dit gesprek kan eventueel telefonisch plaatsvinden. Aan de hand van dit gesprek maak ik een plan van aanpak. In dit plan van aanpak staat het doel van het coaching traject en op welke manier u dit doel kunt bereiken.

Iedereen is anders, ieder probleem is anders. Ik kies voor een persoonlijke aanpak, helemaal afgestemd op uw situatie, dat levert naar mijn mening het beste resultaat op.

Coaching traject: als u besluit verder te gaan met AH Budgetcoach, gaan we aan de slag met uw financiën. We verzamelen en ordenen uw financiële administratie. We zorgen er samen voor dat u inzicht krijgt in uw financiële huishuiding. Voor het uitvoeren van het plan van aanpak krijgt u begeleiding op maat. Hoe lang een coaching traject duurt, is volledig afhankelijk van de situatie en uw eigen behoefte daarin.

Nazorgfase: is er weer evenwicht tussen uw inkomsten en uitgaven, dan bouwen we in overleg de begeleiding af en volgt een eindgesprek.

Daarna zijn er verschillende mogelijkheden. Gedurende het traject kunt u me altijd telefonisch of per mail om advies vragen. Misschien vindt u het fijn als ik maandelijks een uurtje langs kom om de administratie bij te werken of dat ik alleen nog kom als u daarom vraagt. Een andere mogelijkheid is dat ik één keer per jaar bij u langskom om de puntjes weer een keer op de “i” te zetten. Het is geheel aan u.

Ik help u graag, neem gerust vrijblijvend contact met mij op.

U kunt van mij verwachten dat ik zorgvuldig met uw gegevens om ga. Uw privacy is altijd gewaarborgd. Ook als u na het vrijblijvende gesprek besluit geen gebruik te maken van mijn diensten.